SMS meddelanden fungerar inte för tillfället. Vi beklagar saken. Problemet undersökes och felet korrigeras.

Sökning

Tillgängliga bibliotekstjänster

Celia

https://www.celia.fi/sv/

Celia är ett nationellt kunskapscentrum för tillgänglig litteratur och publicering, som stöder allas likvärdiga möjligheter för att läsa och lära sig. Celias böcker får användas av alla som har svårt att läsa vanliga böcker på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller motsvarande. Användarna kan ansluta sig till Celias avgiftsfria talbokstjänst på biblioteket.

Teckenspråkiga biblioteket

https://viittomakielinenkirjasto.fi/sv/hem/

Det teckenspråkiga biblioteket är en nättjänst där vi samlar material på finskt och finlandssvenskt teckenspråk. Materialet är lätt åtkomligt för alla och ingen registrering behövs för att bli bibliotekskund.

Flerspråkiga biblioteket

https://www.helmet.fi/sv-FI/Bibliotek_och_tjanster/Flersprakiga_biblioteket

Flerspråkiga biblioteket erbjuder alla som bor i Finland och har ett främmande språk som modersmål litteratur på det egna språket. Flerspråkiga biblioteket har material på ungefär 80 språk, både för vuxna och för unga och barn. Du kan beställa materialet via ditt närbibliotek.

Lättlästa böcker på finska

Lättläst finska (selkokieli) är lättare att förstå än standardspråket. Målgruppen till lättlästa böcker är personer för vilka det är svårt eller omöjligt att läsa litteratur på standardspråk. Lättlästa böcker kan du söka på nätbiblioteket med sökordet ’selkokirjat’.

Storstilsböcker

Storstilsböcker kan du låna på alla Kirkes-biblioteken. Sök med sökordet ’isotekstiset kirjat’ på nätbiblioteket.

Hemservice

”Boken kommer hem” -servicen är avsedd för funktionshindrade kunder som inte har möjlighet att ta sig till biblioteket. Med servicen garanteras jämlik tillgänglighet till bibliotekstjänster. För mera information kontakta ditt bibliotek.