Haku

Tiedonhaun ohjeita

Perushaku

Pelkällä välilyönnillä erotetut hakusanat käyttäytyvät AND-hakulogiikalla. Hakutuloksien tulee siis sisältää kaikki antamasi hakusanat.

Esimerkiksi mannerheim carl on sama haku kuin mannerheim AND carl. Molemmat haut hakevat vain sellaisia aineistoja, joista löytyvät sekä sana mannerheim että sana carl.

Haun rajaaminen

Haun jälkeen voit rajata hakutuloksia aineistotyypin (esim. DVD), kirjaston (esim. Jokelan kirjasto) tai vaikkapa kielen mukaan. Voit rajata julkaisuvuosia joko kirjoittamalla tietyt vuosivälit, joille haku kohdistuu, tai käyttämällä aikajanatyökalua. Voit myös käyttää useita rajauksia.

Rajauksen otsikon vieressä olevaa nuolta klikkaamalla saat näkyville tarkempia rajauksia (esimerkiksi Aineistotyyppi-otsikon alta löytyvät kirja ja äänite). Myös näiden alta löytyy lisärajauksia, jotka saat esiin klikkaamalla plus-merkkiä. Eniten hakutuloksia keränneet rajaukset näkyvät aina listassa ylimmäisinä.

Tekemäsi rajaukset näkyvät Rajaa hakua -otsikon alla. Voit poistaa ne klikkaamalla rajauksen nimeä tai sen vieressä olevaa rastia.

Jos haluat tehdä uuden haun ja säilyttää aiemmat rajaukset, rastita hakulaatikon alta kohta "Säilytä käytössä oleva rajaus".

Tarkennettu haku

Hakukentät

Tarkennetun haun sivulla on useita hakukenttiä, joihin voi kirjoittaa hakusanoja ja –lausekkeita sekä hakuoperaattoreita. (Hakuoperaattoreista kerrotaan tarkemmin alempana.)

Jokaisen hakukentän vieressä on alasvetovalikko, josta voi valita, mihin tietoon haku kohdistetaan (kaikki kentät, otsikko, tekijä, ym.). Useita hakusanoja yhdistelevän haun voi tarvittaessa kohdistaa useampaan tietoon.

Hae-valikko

Hae-valikko määrittelee, miten useita hakukenttiä ja -sanoja sisältävä haku käsitellään:

  • Kaikilla näillä (AND) — Saat tuloksesi aineiston, josta löytyvät kaikki antamasi hakusanat.
  • Millä tahansa näistä (OR) — Saat tulokseksi aineiston, joka täsmää yhteen tai useampaan antamaasi hakusanaan.
  • Ei millään näistä (NOT) — Saat tulokseksi aineiston, jossa ei ole yhtään antamistasi hakusanoista.

Hakuryhmät

Hakuehdoista voi muodostaa ryhmiä, joilla haku tarkentuu.

Jos haluaa hakea teoksia Intian tai Kiinan historiasta, voi haun toteuttaa hakuryhmien avulla seuraavasti:

  • Ensimmäisen hakuryhmän hakukenttiin lisätään termit "Intia" ja "Kiina".
  • Määritellään hakukenttien välinen suhde Hae-alasvetovalikosta Millä tahansa termillä (OR).

Oman tilin toiminnot

Suosikit

Voit lisätä tietueita suosikeiksi hakutulos- tai tietuesivulla sydämenmuotoisella painikkeella. Voit järjestellä valittuja tietueita erilaisiksi suosikkilistoiksi, viedä tietueet Refworksiin, lähettää ne sähköpostilla tai tulostaa MARC-muodossa.

Tallennetut haut, hakuhistoria ja uutuusvahti

Voit tallentaa viimeisimmät hakusi joko hakutulossivulla tai tallennettujen hakujen viimeisimmistä hauista Tallenna-painikkeella. Tallennetut haut näkyvät ylimmäisenä.

Voit asettaa uutuusvahdin tallennetuille hauille joko viikoittain tai päivittäin. Ilmoitukset uutuuksista tulevat sähköpostiisi.

Lainat

Voit tarkastella lainojasi ja uusia lainassa olevaa aineistoa.

Varaukset ja tilaukset

Tarkastele tekemiäsi varauksia ja tilauksia kirjastokortillasi. Voit perua varauksiasi tällä välilehdellä.

Maksut

Näe kirjastokortillesi merkityt maksut esimerkiksi myöhästyneistä lainoista.

Kirjastokortit ja kirjastokortin liittäminen

Voit lisätä Finnaan oman kirjastokorttisi Lisää-painikkeella, jos kirjastosi on liitetty mukaan Finnaan. Voit lisätä useita kirjastokortteja.

Linkitys tulee muistaa poistaa, kun huollettava täyttää 15 vuotta. Omaan tiliin lisätyt kirjastokortit eivät poistu automaattisesti.

Omat tiedot

Voit vaihtaa sähköpostiosoitteesi, asettaa eräpäivämuistutuksen sekä valita ensisijaisen kirjaston, jonne haluat varauksesi ja kaukolainasi.

Voit muuttaa yhsteystietosi ottamalla yhteyttä omaan kirjastoosi.

PIN-koodin tai salasanan vaihtaminen

Voit vaihtaa salasanaa tai PIN-koodia Omat tiedot -välilehdellä.

Palaute

Voit lähettää palautetta Finnasta yleisen palautelomakkeen avulla esimerkiksi käyttöliittymästä ja teknisistä asioista. Palaute ohjautuu Kansalliskirjastolle, jossa se käsitellään ja ohjataan edelleen asiasta vastaavalle taholle.

Mikäli haluat antaa palautetta palvelun sisällöistä tai aineistoja koskevista tiedoista, kannattaa käyttää yksittäisen tietuesivun Lähetä palautetta -linkkiä. Tämä palaute ohjautuu siihen organisaatioon, joka on toimittanut kyseisen aineiston Finnaan.

Loogiset hakuoperaattorit

Termejä voi yhdistellä monimutkaisemmiksi kyselyiksi Boolen hakuoperaattoreilla. Seuraavat operaattorit ovat käytettävissä: AND, +, OR, NOT ja -.

Huomio! Boolen hakuoperaattorit hauissa kirjoitetaan ISOIN KIRJAIMIN.

AND

AND eli konjunktio-operaattori on järjestelmän oletusarvoinen operaattori monitermisille kyselyille, joihin ei ole sisällytetty mitään operaattoria. AND-operaattoria käytettäessä kyselyn tuloksena saadaan tietueet, joissa esiintyy kukin hakukentissä esiintyvistä termeistä.

Esimerkki: etsitään tietueita, joissa esiintyy sekä "economics" että "Keynes":

economics Keynes

tai

economics AND Keynes

+

Merkillä + voidaan ilmaista vaatimusta siitä, että termin on esiinnyttävä jokaisessa hakutuloksessa.

Esimerkki: etsitään tietueita, joissa esiintyy ehdottomasti "economics" ja joissa voi lisäksi esiintyä "Keynes":

+economics Keynes

OR

OR-operaattorin käyttö haussa tuottaa tulokseksi tietueita, joissa esiintyy yksi tai useampi operaattorin yhdistämistä termeistä.

Esimerkki: etsitään tietueita, joissa esiintyy joko "economics Keynes" tai ainoastaan "Keynes":

"economics Keynes" OR Keynes

!-

Merkkiyhdistelmällä !- voidaan poistaa hakutuloksista tietueet, joissa esiintyy kyselyssä merkkiä seuraava termi.

Esimerkki: etsitään tietueita, joissa on termi "economics" mutta ei termiä "Keynes":

economics !-Keynes

Huomio! Merkkiyhdistelmää ei voi käyttää yksitermisissä kyselyissä.

Esimerkki: seuraava kysely ei tuota lainkaan tuloksia:

!-economics

Huomio! Jos jokin hakutermeistä alkaa tällä merkkiyhdistelmällä, saadaan se otettua mukaan kyselyyn käyttämällä kenoviivaa (\).

Esimerkki: etsitään hakusanoilla !-merkki hakuehtona:

\!-merkki hakuehtona

Huomio! NOT-operaattoria voidaan käyttää samaan tapaan tämän merkkiyhdistelmän kanssa. NOT-operaattori antaa kuitenkin yhdysmerkkiä enemmän hakutuloksia, joissa osassa saattaa esiintyä pois suljettava hakutermi.

Fraasihaut

Tarkan fraasihaun voi tehdä kirjoittamalla hakusanat lainausmerkkeihin.

Esimerkki: etsitään vain tietueita, joissa on termi "keskiajan historia", ei esimerkiksi "keskiajan kulttuurihistoria":

"keskiajan historia"

Fraasihakua voi käyttää myös yksittäisen hakusanan kohdalla, jolloin haku kohdistuu vain annettuun hakusanaan, eikä esimerkiksi muihin taivutusmuotoihin.

Jokerimerkit

? korvaa yhden merkin hakutermistä.

Esimerkki: termejä "text" ja "test" voidaan hakea samalla kyselyllä:

te?t

* korvaa 0, 1 tai useampia merkkejä hakutermistä.

Esimerkki: termejä "test", "tests" ja "tester" voidaan hakea kyselyllä:

test*

Jokerimerkkejä voi käyttää myös hakutermin keskellä:

te*t

Huomio! Jokerimerkkejä ? ja * ei voi käyttää hakutermin ensimmäisenä merkkinä.

Sumeat haut

Sumea haku hakee myös sellaisia tuloksia, joissa on mainittu hakusanan kaltainen sana

~ toteuttaa sumean haun yksisanaisen haun viimeisenä merkkinä.

Esimerkki: sumea haku termille "roam":

roam~

Tämä haku löytää esimerkiksi termit "foam" ja "roams".

Haun samankaltaisuutta kantatermiin voidaan säädellä parametrilla, jonka arvo on välillä 0 ja 1. Mitä lähempänä annettu arvo on lukua 1, sen samankaltaisempi termin on oltava kantatermin kanssa.

roam~0.8

Oletusarvona parametrille on 0.5, jos arvoa ei sumeassa haussa erikseen määritetä.

Etäisyyshaut

Etäisyyshaulla saadaan tuloksia, joissa hakusanat ovat lähekkäin mutta niiden ei tarvitse olla välttämättä peräkkäin

~ toteuttaa etäisyyshaun monitermisen hakulausekkeen lopussa etäisyysarvon kanssa.

Esimerkki: etsitään termejä "economics" ja "keynes" niiden esiintyessä korkeintaan 10 termin etäisyydellä toisistaan:

"economics Keynes"~10

Arvovälihaut

Arvovälihaut tehdään käyttämällä joko aaltosulkeita { } tai hakasulkeita [ ]. Aaltosulkeita käytettäessä huomioidaan vain arvot annettujen termien välillä pois lukien kyseiset termit. Hakasulkeet puolestaan sisällyttävät myös annetut termit etsittävälle arvovälille.

Esimerkki: etsittäessä termiä, joka alkaa kirjaimella B tai C, voidaan käyttää kyselyä:

{A TO D}

Esimerkki: etsittäessä arvoja 2002—2003 voidaan haku tehdä seuraavasti:

[2002 TO 2003]

Huomio! Sana TO arvojen välillä kirjoitetaan ISOIN KIRJAIMIN.

Termin painottaminen

^ nostaa termin painoarvoa kyselyssä.

Esimerkki: haussa termin "Keynes" painoarvoa on nostettu:

economics Keynes^5