Sökning

Ett bibliotek för alla

Biblioteket är öppet för alla.

Alla är välkomna till biblioteket, förutsatt att de följer våra regler. Du får läsa och låna böcker gratis. Du kan också låna musik, filmer och spel.

Om du inte lämnar tillbaka lånen, tar biblioteket ut en avgift. Om du tappar bort eller orsakar skador på material som du har lånat måste du ersätta det.

Bibliotekskort

Du får ett bibliotekskort genom att uppge din adress och visa upp en legitimation. Om du är under 15 år, behövs din vårdnadshavares samtycke.

Du ska visa upp bibliotekskortet när du vill låna material eller använda de andra tjänsterna på biblioteket. Biblioteket ger dig en PIN-kod som du behöver vid låneautomaten, i webbtjänsterna, på bibliotekets kunddatorer och i det meröppna biblioteket.

Bibliotekskortet är personligt. Du ansvarar för materialet som lånas med ditt kort.

Meddela biblioteket omgående om ditt kort kommer bort. Efter att du gjort en anmälan om borttappat kort övergår ansvaret till biblioteket. Biblioteket tar ut en avgift för ett nytt kort.

Meddela också om ditt namn eller din adress ändras. Du behöver en legitimation med foto när du ska göra ändringar i dina uppgifter.

Du kan bara ha ett bibliotekskort till biblioteken i Träskända, Kervo, Mäntsälä och Tusby.

För daghem, familjedagvårdare, skolor och motsvarande utfärdas samfundskort. Ett samfundskort ska ha en ansvarig person.

Lån, återlämning, förnyelse

Lånetiden är 1–42 dagar. Lånetiden slutar på förfallodagen när biblioteket stänger.

Biblioteket kan begränsa antalet lån. Du får förnya dina lån högst fem gånger.

Biblioteket iakttar åldersgränser. Filmer, tv-program och spel lånas inte ut till låntagare som är yngre än den rekommenderade åldersgränsen. Åldersgränsen kan vara 7, 12, 16 eller 18 år.

Biblioteket kan ha en återlämningslucka. Du lämnar dina lån i luckan på eget ansvar.

Via fjärrtjänsten kan du låna material som inte finns på ditt eget bibliotek. Fjärrtjänsten följer de riksomfattande reglerna och långivarens villkor och avgifter. Fjärrtjänsten är kostnadsfri.

Avgifter

Du får låna material från bibliotekets egna samlingar gratis. Vi tar ut en avgift om du inte hämtar ut material som du reserverat. För reservationer i de andra biblioteken som ingår i regionbiblioteket tas det alltid ut en avgift.

För lån som du inte har lämnat tillbaka senast på förfallodagen tar vi ut en förseningsavgift. Vi tar också ut avgifter för påminnelser och indrivning av avgifter.

Förseningsavgiften räknas direkt från förfallodagen och avgiften ökar varje dag tills materialet återlämnas.

Förseningsavgiften tas ut även om påminnelsen om förfallodagen inte skulle ha kommit fram eller om det inte har gått att förnya lånen.

För material för barn och unga tar vi endast ut kostnaderna för påminnelse och indrivning. Material som tappats bort eller skadats måste ersättas.

Biblioteket ansvarar inte för skador orsakade av inspelningar som lånats.

Förlust av lånerätten

Du förlorar lånerätten vid alla KIRKES-bibliotek

  • om du inte lämnar tillbaka dina lån efter den andra påminnelsen,
  • om dina avgifter överstiger takbeloppet som biblioteket har fastställt,
  • om du tappar bort eller förstör bibliotekets material.

Du återfår lånerätten

  • när du lämnar tillbaka det försenade materialet,
  • när du betalar dina avgifter,
  • när du ersätter det förlorade eller skadade materialet.

Låneförbudet förhindrar inte att du besöker biblioteket. Du får läsa och använda material i bibliotekets lokaler.

Förlust av nyttjanderätten

Bibliotekspersonalen får avlägsna en person som beter sig störande från biblioteket. Störande beteende kan leda till att du förlorar rätten att använda biblioteket.

Du kan också förlora rätten att använda biblioteket om du inte följer bibliotekets regler eller om du förstör bibliotekets egendom. Förbudet gäller under viss tid, vanligtvis 1–30 dagar.

Förbudet meddelas skriftligt. Beslut om förbud fattas av bibliotekschefen eller motsvarande person. Före förbudet hörs båda parterna.

Förbudet antecknas i bibliotekets kundregister. Anteckningen tas bort när användaren återfår lånerätten efter den fastställda perioden.

Du får inte surfa på sidor med våldsamt innehåll eller porr på bibliotekets kunddatorer. Detta leder till förbud mot att använda kunddatorerna.

Stölder polisanmäls.

Dataskydd

Vi lagrar personuppgifterna i Kirkes-bibliotekens kundregister. Biblioteket får också lagra kundens personbeteckning. Uppgifterna är konfidentiella och lämnas inte ut till utomstående.

Var och en får information om vilka uppgifter om en själv som finns i registret.

Biblioteket kan använda kameraövervakning och passerkontroll.

Biblioteket kan använda kameraövervakning och passerkontroll.

Regler och respons

Dessa regler gäller vid stadsbiblioteken i Träskända och Kervo samt kommunbiblioteken i Mäntsälä och Tusby. I meröppna bibliotek följs varje biblioteks egna regler.

Du kan berätta dina önskemål och ge respons till bibliotekspersonalen.


Uppdaterat 5.10.2022