Kunden får för tillfället endast ett meddelande om reservationer som kan hämtas. Det andra meddelandet, som är en påminnelse om att reservationer kan hämtas, är tillfälligt ur bruk.

Sökning

Kund på biblioteket

Bibliotekskort

Det första bibliotekskortet är avgiftsfritt.

Du får ett bibliotekskort genom att besöka biblioteket. För att få kortet ska du fylla i en blankett och visa ett giltigt identitetsbevis. Genom att skriva under blanketten förbinder du dig att följa bibliotekets regler.

Barn under 15 år behöver ett skriftligt tillstånd av sin vårdnadshavare för att få bibliotekskort. Innehavaren är ansvarig för allt material som lånats med kortet. Vårdnadshavaren är ansvarig för allt material som lånats med barnets kort. När barnet fyller 15 år ska lånekortet återaktiveras i biblioteket. Vid aktivering ändras kortet till ett vuxenkort.

Du kan använda samma kort på alla Kirkes-bibliotek (Träskända, Kervo, Mäntsälä och Tusby).

Om kortet har kommit bort

Meddela biblioteket omedelbart om du tappar bort ditt bibliotekskort. Du ansvarar för allt material som lånats med kortet tills biblioteket fått meddelande om att kortet har försvunnit.

Kortet spärras när du anmäler att det tappats bort. Spärrningen kan upphävas om du får kortet tillbaka och visar upp ett giltigt identitetsbevis på biblioteket.

Institutionskort

Daghem, skolor och andra institutioner kan få ett institutionskort. Med institutionskortet kan man låna material endast för institutionsbruk. Anmälningsblanketten för institutioner fås från biblioteket.

För institutionskortet behövs en ansvarig person. Institutionskortets ansvariga person kan vara vem som helst som är anställd i institutionen ifråga. I tillfälle av missbruk eller lån för personligt bruk är den ansvariga personen ansvarig för eventuella avgifter och ersättningar.

För material som lånas med institutionskortet är lånetiden 6 veckor.

Institutionskortet är giltigt för ett år. Kortet kan aktiveras igen då biblioteket kontrollerat att kontaktuppgifterna och den ansvariga personens namn stämmer.

PIN-kod

PIN-koden är en fyrsiffrig kod som används tillsammans med bibliotekskortet. För att logga in på nätbiblioteket behöver du ett användarnamn, som är bibliotekskortets nummer, och en PIN-kod. PIN-koden behöver du också när du använder e-material samt med vissa låneautomater. PIN-koden får du på biblioteket genom att visa upp ett giltigt identitetsbevis med fotografi.

Vårdnadshavaren kan ansluta barnets (under 15 år) bibliotekskort till sitt eget användarkonto på nätbiblioteket. För att ansluta kortet behöver man barnets PIN-kod.

Ändring av kontaktuppgifter

Du har som kund ansvar för att meddela biblioteket om du byter adress eller namn. Biblioteket får inte adressuppgifter från magistraten eller posten.

Du kan ändra din adress och andra kontaktuppgifter på nätbiblioteket. Namnändring kan du anmäla på biblioteket genom att visa ett giltigt identitetsbevis med det nya namnet. Vårdnadshavaren kan uppdatera adressuppgifter till barnet som är under 15 år. Kom ihåg att ta identitetsbeviset med dig.

Nätbiblioteket

Nätbiblioteket kan du använda utan att logga in. Förnyande av lån, reservering och granskning av egna uppgifter är dock tjänster som förutsätter inloggning.

För att använda alla tjänster i nätbiblioteket måste du logga in med bibliotekskortets nummer och PIN-kod. PIN-koden får du på biblioteket genom att visa upp ditt identitetsbevis.

Vid första inloggningen skapas ett användarkonto automatiskt. Efter det kan du använda alla tjänster på nätbiblioteket.

Om du inte loggar in på 18 månader, raderas ditt användarkonto och med det försvinner även favoritlistorna och sökbevakningarna. Bibliotekskortet fungerar dock fortfarande både i biblioteket och vid inloggning i nätbiblioteket. Innan ditt användarkonto raderas får du en varning i din e-post. Genom att då logga in i nätbiblioteket kan du fortfarande förhindra att ditt konto raderas.

Bibliotekskorten anslutna till användarkontot

Det går att ansluta flera bibliotekskort till ditt användarkonto i nätbiblioteket. En lärare kan t.ex. ansluta ett institutionskort till sitt personliga användarkonto. Då kan hen med en enda inloggning administrera dessa kort och t.ex. förnya lån.

För att ansluta ett kort till användarkontot behöver man kortets nummer och PIN-kod.

Vårdnadshavaren kan ansluta barnets (under 15 år) bibliotekskort till sitt eget användarkonto. För att ansluta kortet behöver man barnets PIN-kod.

Det går också att namnge de kort som ansluts till kontot.

Mitt konto

Omlån, reserveringar och andra tjänster som förutsätter inloggning finner du på varsin flik under “Mitt konto”.

Du kommer åt ”Mitt konto” genom att trycka på ”Logga in” -knappen uppe i det högra hörnet. Efter inloggning klickar du på ditt namn och den flik som du letar efter.

Utloggning

När du vill logga ut ur nätbiblioteket, klicka först på personikonen eller ditt namn som syns i övre balken och sedan på knappen “Logga ut”.

Bibliotekets meddelanden

Vill du ändra sättet du får bibliotekets meddelanden på, kan du göra det på nätbiblioteket eller på biblioteket genom att visa ett giltigt identitetsbevis med fotografi.

Biblioteket skickar övertidsvarningar, återlämningspåminnelser, reserveringsmeddelanden och påminnelser av reserverat material till sina kunder.

Övertidsvarning är ett meddelande som påminner dig om förfallodagen som närmar sig. Denna tjänst kan du få har du en fungerande e-postadress.

Ett reserveringsmeddelande sänds när reserverat material kan avhämtas. Reserveringsmeddelandena sänds antingen per e-post, som sms eller som brev.

Är dina lån försenade får du den första påminnelsen om återlämning 2 veckor efter förfallodagen. Den andra påminnelsen sänds 2 veckor efter den första påminnelsen. Efter den andra återlämningspåminnelsen förlorar du din lånerätt.

Förseningsavgiften uppbärs även i det fall påminnelsen om förfallodagen inte nått dig pga. e-postinställningar eller felaktiga kontaktuppgifter.

Lån och omlån

Du kan låna upp till 150 verk på Kirkes-biblioteken. Av lånat material kan max. 30 stycken dvd- eller blu-ray-skivor, 10 stycken cd-rom-skivor och 5 stycken konsolspel.

Du kan aktivera din utlåningshistorik på nätbiblioteket.

Lånetiden varierar beroende av material och är oftast 1-6 veckor. De vanligaste lånetiderna är:

  • För böcker, cd-skivor, ljudböcker och noter 4 veckor
  • För tidskrifter, cd-rom-skivor, konsolspel, lp-skivor, blu-ray- och dvd-skivor samt nyheter 2 veckor
  • För snabblån 1 vecka

För olika föremål (t.ex. elenergimätare, sportutrustning) varierar lånetiden.

För daghem, skolor och andra institutioner som lånar med institutionskortet är lånetiderna längre. Lånetiden och förfallodagen för lånat material kan du kontrollera på lånekvittot, på nätbiblioteket eller genom att ringa eller skicka e-post till biblioteket.

Det är ditt ansvar som kund att lämna tillbaka dina lån senast på förfallodagen.

Du kan förnya dina lån högst fem gånger ifall ingen annan har reserverat materialet. Lån kan förnyas på nätbiblioteket, per telefon eller genom att besöka biblioteket. Vissa material, som till exempel snabblån och sportutrustning, kan inte förnyas.

Snabblån

Det går att låna nyheter på biblioteket utan lång reservationskö. Lånetiden för snabblån är 7 dygn. Snabblånet kan inte reserveras eller förnyas. Dessa verk finner du i en särskild snabblånshylla.

Förseningsavgiften för snabblån är 0,50 € / per lån / per dag.

Återlämning

Material som lånats från Träskända, Kervo, Mäntsälä och Tusby bibliotek kan återlämnas till vilket Kirkes bibliotek som helst. Du behöver inget lånekort vid retur. Föremål, sportutrustning, idrottsredskap och musikinstrument ska lämnas tillbaka till det biblioteket där de lånats.

Du måste lämna tillbaka dina lån innan biblioteket stängs på förfallodagen. Vissa bibliotek har ett bokinkast, som du kan använda även utanför öppettider. Lån som återlämnats via ett bokinkast registreras som återlämnat under följande öppethållningsdag.

Förlorad lånerätt

Du förlorar din lånerätt om du inte har lämnat tillbaka material som är försenat och som biblioteket har sänt två påminnelser för, om du har avgifter för 20 euro eller mera, eller om du har förlorat eller skadat bibliotekets egendom. Förlorad lånerätt gäller på alla Kirkes-biblioteken.

Du kan besöka biblioteket, delta i bibliotekets evenemang och använda bibliotekets material och datorer inne på biblioteket även om du har förlorat din lånerätt.

Du får lånerätten tillbaka när du återlämnar dina försenade lån och betalar dina avgifter eller när du ersätter det material som du förlorat eller skadat.

Reserveringar

Vill du reservera material via nätbiblioteket bör du logga in först med bibliotekskorts nummer och PIN-kod. PIN-koden får du på biblioteket genom att visa ett giltigt identitetsbevis med fotografi.

Så här reserverar du

  • Gör en sökning i nätbiblioteket och välj det material du vill reservera.
  • Klicka på Reservera titeln -knappen och välj vilket bibliotek du vill hämta materialet från.
  • Klicka på Be om reservering.
  • Biblioteket meddelar dig när reserverat material kan avhämtas.

Du kan frysa (avbryta tillfälligt) dina reserveringar t.ex. när du har semester eller är bortrest.

Det är gratis att reservera från alla Kirkes-biblioteken, men för oavhämtad reservering debiteras en avgift på 1,50 euro. Avgiften för oavhämtad reservering gäller också barn- och ungdomsmaterial.

Ratamo-reservering

Kirkes- och Ratamo-biblioteken (biblioteken i Hausjärvi, Hyvinge, Loppi, Nurmijärvi och Riihimäki) har ett avtal som ger våra kunder möjligheten att reservera material från Ratamo-biblioteken. Ratamo-reservering kostar 2 €/lån och görs på biblioteket.

Skolbiblioteken i Träskända

Många skolor i Träskända har skolbibliotek som endast kan användas av skolens elever och lärare. Skolbibliotekens samlingar syns på nätbiblioteket, men materialen kan inte reserveras eller beställas till andra Kirkes-bibliotek. Material som lånats från ett skolbibliotek måste alltid lämnas tillbaka till samma bibliotek.

Anskaffningsförslag

Du kan göra ett anskaffningsförslag på material som inte finns i ditt bibliotek. Önskemål uppfylls i den mån det är möjligt. I vissa fall kan önskat material vara väldigt svårt eller rent av omöjligt att få tag i.

Kontrollera först på nätbiblioteket om materialet finns i Kirkes-bibliotekens samlingar. Vanligtvis tar det 1–6 månader innan inköpt material är tillgängligt på biblioteket.

Anskaffningsförslag kan du göra på biblioteket, per e-post eller genom att fylla i en nätblankett.

Fjärrlån

Om du vill låna material som inte finns på Kirkes-biblioteken kan du beställa det som fjärrlån. För fjärrlån betalar du en avgift. Fjärrlån kan beställas till vilket som helst Kirkes-bibliotek.

Kontrollera på nätbiblioteket eller av personalen att materialet inte finns i Kirkes-biblioteken innan du fyller in en fjärrlånebeställning.

Fjärrlånsavgifterna hittar du på bibliotekens egna hemsidor. Om materialet lånas från utlandet betalar kunden alla utgifter.

Fjärrlån följer de regler och lånetider som det sändande biblioteket har uppsatt. Ersättningsavgifterna för fjärrlånat material kan vara betydligt större än ersättningsavgifterna på Kirkes-biblioteken.

Fjärrlån lämnar du tillbaka till det bibliotek där du har lånat det.

Fjärrlånsbeställning kan du göra på biblioteket, per e-post eller genom att fylla i en nätblankett.

Avgifter

Det är gratis att låna. Biblioteket uppbär dock avgifter för försenade lån, oavhämtade reserveringar och vissa tjänster.

Förseningsavgifter

För material som återlämnats eller förnyats efter förfallodagen uppbär vi både försenings- och påminnelseavgifter. Förseningsavgift börjar ackumuleras dagen efter förfallodagen. För barnmaterial uppbärs endast en påminnelseavgift.

Vuxenmaterial: 0,50 €/lån/vecka

Snabblån: 0,50 €/lån/dag

Om kunden återlämnar eller förnyar alla sina lån och betalar försenings- och påminnelseavgifterna med en gång är avgiften högst 40 €.

Påminnelseavgift 1 €/påminnelse

Förseningsavgift uppbärs även i det fall att förnyande av lån via internet inte lyckats p.g.a. driftsavbrott eller annan teknisk störning, eller när kunden inte fått övertidsvarningar p.g.a. e-postinställningar eller en ouppdaterad e-postadress.

Betalning av avgifter

Försenings- och påminnelseavgifter kan du betala på biblioteket eller på nätet. Nätbetalning är möjlig när du har loggat in på nätbiblioteket med bibliotekkortets nummer och PIN-kod. Nätbetalningstjänsten förutsätter att du har en fungerande e-postadress i dina kunduppgifter.

På nätbiblioteket kan du betala både dina egna avgifter och dina barns avgifter. Barnens avgifter visas automatiskt tillsammans med vårdnadshavarens avgifter.

På nätbiblioteket kan du också betala avgifter för alla andra kort du har anslutit till ditt användarkonto, även om du inte är borgensmannen till kortets innehavare. Avgifter till dylika kort hittar du på skilda listor på fliken för avgifter. Du kan granska avgifter genom att välja kortet i rullgardinsmenyn ovanför avgiftslistan.

Bibliotekskort

Det första bibliotekskortet är gratis.

Har du tappat bort ditt bibliotekskort kostar förnyande av kortet 3,00 € för vuxna och 1,50 € för barn.

Räkning

Återlämnar du inte det material som du lånat, skickar vi en räkning 7 veckor efter förfallodagen. Om du inte betalar räkningen, skickas den för fortsatt indrivning. Då betalas alla kostnader och ersättningar till inkassobyrån.

Räkningen gäller även barnmaterial om det inte återlämnats efter den andra påminnelsen. Vårdnadshavaren är ansvarig för det material som barn under 15 har lånat.

Ersättningen för borttappad eller skadad DVD-skiva är 35 €/st. För tidskrifter är ersättningen 5 € /tidskrift för vuxna och 3 €/tidskrift för barn. För andra material (böcker, konsolsspel, ljudböcker osv.) ersättas inköpspriset i sin helhet.

Kunden kan även ersätta material genom att skaffa ett motsvarande verk till biblioteket. Ett undantag är videoinspelningar (dvd- och blue-ray-skivor, vhs) som inte kan ersättas med ett nytt motsvarande material på grund av upphovsrättskäl. Kontakta ditt eget bibliotek om du har frågor om ersättningar.

Biblioteket gör inte återbetalningar för de ersättningar som kunden redan betalat.

Indragen användarrätt

Bibliotekets personal har rätt att beordra en kund som beter sig störande att genast lämna bibliotekets lokaler. Störande beteende kan också leda till att kunden förlorar sin användarrätt.

Indragen användarrätt betyder att man får ett tillfälligt förbud att använda biblioteket. En kund kan förlora sin användarrätt om hen bryter mot bibliotekets regler, förstör eller stjäl bibliotekets egendom eller trots upprepade förbud beter sig störande mot andra kunder eller bibliotekets personal. Användarrätten kan dras in för 1-30 dagar, och indragningen gäller också det meröppna biblioteket. Stöld anmäler vi till polisen.

Innan indragningen utfärdas ges parterna rätt att bli hörda. Man får ett skriftligt meddelande om indragen användarrätt. Beslutet fattas av bibliotekschef eller av en tjänsteinnehavare som är bemyndigad av bibliotekschef. Indragningen antecknas i bibliotekets kundregister. Anteckningen tas bort när kunden får användarrätten tillbaka.

Att surfa in på våld- och porrsidor på bibliotekets datorer leder till ett förbud mot att använda dem.

Dataskydd

Kundens personuppgifter lagras i Kirkes-bibliotekens gemensamma kundregister. Alla personuppgifter är konfidentiella, och de lämnas inte ut till utomstående.

Biblioteket har rätt till att registrera kundens personbeteckning (1050/2018, 29 §). Enligt Europarlamentets och rådetsdataskyddsförordning (2016/679) har du rätt till att granska vilka uppgifter som blivit lagrat om dig eller ditt barn.

Registerbeskrivningarna för kundregistret och inspelande passagekontroll och kameraövervakning hittar du på biblioteket samt på kommunens hemsida.

Användarregler