Sökning

Tillgänglighetsutlåtande för Kirkes.finna.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen kirkes.finna.fi och har utarbetats 4.4.2022. Vi har själva bedömt tillgängligheten för denna digitala tjänst.

Kirkes-biblioteken ansvarar för tillgängligheten till det material som finns på kirkes.finna.fi. Nationalbiblioteket ansvarar för användargränssnittets tillgänglighet.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Webbplatsen uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven.

Meddelning av brister i tillgänglighet

Upptäckte du bristande tillgänglighet i vår digitala tjänst? Berätta för oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen.

Kontakta oss via vårt responsformulär om du vill påtala brister i tillgänglighet. Välj Tillgänglighet som ämne.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss först om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta upp till 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det anvisningar hur man kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet(a)rfv.fi
telefonnummer 0295 016 000 (växeln)