Begränsad service i Kirkes-biblioteken 28.12.-31.1. Avhämtning av reserverat material samt lån och återlämning endast som självbetjäning.